Dziekanat Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej informuje, że od 20 stycznia 2015 r. można pobierać karty osiągnięć studenta na zimową sesję egzaminacyjną.

Prosimy starostów grup o odbieranie kart z listą imienną grupy wg alfabetu.

 

Studenci, którzy nie odebrali umowy lub aneksu o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na UEP proszeni są o osobisty odbiór kart.