Strona główna

UWAGA STUDENCI II STOPNIA

Zapisy na Absolutorium 2016/2017 dla studentów kończących studia drugiego stopnia!
Dziekanat Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej uprzejmie informuje, że ruszyły zapisy na uroczystość absolutoryjną dla studentów
kończących studia drugiego stopnia – rocznika 2016/2017


Formularz zapisu na uroczystość absolutoryjną dostępny jest na stronie internetowej: 

www.absolutorium.ue.poznan.pl


Zapisy trwają do 26 maja 2017 r.!
UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w absolutorium jest dokonanie zapisu, zamieszczenie danych osobowych i uiszczenie opłaty za uroczystość.


Informacje o uroczystości znajdują się na stronie internetowej: https://ue.poznan.pl/pl/absolwenci,c334/absolutorium,c4020/


Ważne: do Absolutorium będzie mógł przystąpić student, który uzyska wszystkie zaliczenia i zda wszystkie egzaminy, po zakończeniu sesji poprawkowej najpóźniej do 20 września 2017 r.