Spotkanie informacyjne z Prodziekanem Wydziału odbędzie się 29 października 2014 roku (środa) o godz.11:15 w sali 215 B (przed wykładem z Prognozowania i symulacji)


WYBÓR SPECJALNOŚCI:

Analityka gospodarcza
Elektroniczny biznes
Informatyka w gospodarce i administracji

Inżynieria finansowa


Wyboru specjalności należy dokonać  w dniach 5 - 9 listopada br.  w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl

Po zgłoszeniu w Systemie swoich preferencji  każdy student jest zobowiązany stawić się w Dziekanacie WIGE (pok. 141) w dniach od 18 listopada do 21 listopada br. i podpisać wydruk z ISWS zawierający zgłoszoną kolejność specjalności.


Harmonogram


31.10.2014 r. – 2.11.2014 r.


Dostęp testowy studentów 

do systemu ISWS na stronie

http://isws.ue.poznan.pl


od 5.11.2014 r. od godz. 00.00


do 9.11.2014 r. do godz. 24.00


Zgłaszanie indywidualnych 

preferencji studentów 

na stronie

http://isws.ue.poznan.pl


od 18.11.2014 r. do 21.11.2014 r.


Podpisywanie przez studentów 

w dziekanacie pisemnych 

deklaracji, zawierających 

wydruk zgłoszonej listy 

preferencji


5.12.2014 r.


Zatwierdzenie uruchomionych 

specjalności przez Radę 

Wydziału IGE


do 8.12.2014 r.

Ogłoszenie list studentów 

przyjętych na utworzone 

specjalności