Wyniki zapisów na seminaria dyplomowe, które zostaną uruchomione na III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akad. 2014/2015

kierunek Informatyka i ekonometria


WYKAZ SEMINARIÓW