Do Wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów WIGE

 

W ramach projektu „Kompetencje studentów WIGE na dobry start!”

zapraszamy na cykl wykładów Prof. Sebastiena Laurenta, pt.: "Modelling and Forecasting Volatility with G@RCH - from Theory to Practice".

Prof. Laurent jest współtwórcą oprogramowania OxMetrics stosowanego w analizie szeregów czasowych (moduł G@RCH).

26.05.2015 r. - godz. 8:30-16:00 s. 111 A
27.05.2015 r. - godz. 8:30-11:45 s. 111 A

 

Szczegółowy plan wykładów został zamieszony na stronie:
https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/projekty,c2098/kompetencje-studentow-wige-uep-na-dobry-start,c3419/wyklady,c3426/wyklad-prof-sebastiena-laurenta-26-27-05,a38194.html

 

Zachęcając gorąco do udziału w wykładach informuję, że udział studentów WIGE w w/w wykładach za zgodą wykładowcy uznaję za równoważny z udziałem w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w tych dniach przez pracowników i doktorantów Wydziału.


Strona projektu: www.kompetencje.wige.ue.poznan.pl

         

Dziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP