W dniu 26 października 2017 r., na wniosek Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP, Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło wręczyła dr. Michałowi Burzyńskiemu  Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską "Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy" ("Migracje, kapitał ludzki i wzrost w zglobalizowanej gospodarce").


Promotorami rozprawy doktorskiej byli prof. Frédéric Docquier i prof. Krzysztof Malaga.


Laureat tego prestiżowego wyróżnienia odbywa obecnie staż podoktorski na Uniwersytecie w Luksemburgu.