ODDZIAŁ POZNAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
I
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM W POZNANIU

organizują w roku akademickim 2016/2017 cykl Wykładów Otwartych:
„Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach technicznych”

Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w środy o godz. 17.30 w Sali A1.33 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Wykład na temat:

Zastosowania probabilistycznych modeli grafowych

wygłosi mgr inż. Jan Wietrzykowski w dniu 16 listopada 2016r.