W dniu 15 grudnia 2015 r. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała Jakubowi Flotyńskiemu, asystentowi w Katedrze Technologii Informacyjnych stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, w specjalności systemy multimedialne. Rozprawa doktorska pt. "Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D” (Semantic Modeling of Interactive 3D Content) została wyróżniona. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Świeżo upieczonemu wyróżnionemu doktorowi serdecznie gratulujemy!!!