Kierunek informatyka i ekonometria otrzymał dofinansowanie w ramach podmiotowej dotacji projakościowej przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MNiSW dokonało wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni kwalifikujących się do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej w oparciu o dwa podstawowe kryteria:

1. prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2012–2014,

2. posiadanie kategorii naukowej A+ oraz A.


Oprócz kierunku informatyka i ekonometria w ramach UEP dotację otrzymały także kierunki: polityka społeczna (WE) oraz towaroznawstwo (WT).


To jeden z najlepszych wyników w kraju. Takim samym może poszczycić się jedynie - znacząco od UEP większy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Resort dofinansował w ten sposób 20 podstawowych jednostek organizacyjnych w krajuz 16 uczelni.


Więcej informacji na stronie MNiSzW