DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko starszego wykładowcy

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

-        stopień doktora w dyscyplinie nauk ekonomicznych (specjalność informatyka ekonomiczna)

-        doświadczenie dydaktyczne,

-        osiągnięcia w pracy naukowej,

-        doświadczenie w projektach badawczych,

-        znajomość dwóch języków obcych, w tym biegła znajomość języka angielskiego,

-        mile widziane odbyte zagraniczne staże naukowe.

 

Kandydat winien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

-        podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o przyjęcie do pracy,

-        życiorys i kwestionariusz osobowy,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

-        listę publikacji z kopiami 3 najbardziej reprezentacyjnych dla dorobku

-        inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko

 

Dodatkowych informacji o pracy na stanowisku przewidzianym Konkursem można zasięgnąć
u Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej, ul. Towarowe 55, bud. CEUE, pok. 3.30

Wnioski należy składać w sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej, ul. Towarowe 55, bud. CEUE, pok. 3.29 do dnia 2.02.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 3.02.2017r. 

 

 

Kierownik Katedry

Informatyki Ekonomicznej

 

 

prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

 

dr hab. Krzysztof Malaga prof. nadzw. UEP


Poznań, dnia 11.01.2017 r.