Dziekan WIGE prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP
wziął udział w Narodowym Kongresie Nauki w dniach
19-20.09.2017 r. w Krakowie.Poznań, dnia 22.09.2017 r.