Na swoim posiedzeniu w dniu 24.05.2016 r. Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk objął swoim patronatem XXXV Konferencję Naukową „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych im. Profesora Władysława Bukietyńskiego” organizowaną przez Katedrę Badań Operacyjnych.