JM Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia powołał dr hab. Krzysztofa Malagę, prof. nadzw. UEP na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego (directeur adjoint) francuskojęzycznego czasopisma Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF) na okres od 1.01.2016 do 31.12.2017.  Redaktorem naczelnym jest prof. Bernard Landais, przewodniczący Komitetu Naukowego Association Internationale des Economistes de Langue Française z siedzibą na Universytecie Paris 2 Panthéon-Assas, a sekretarz czasopisma będą Panie dr Dorota Czyżewska adiunkt w Katedrze Europeistyki i dr Małgorzata Macuda, adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.