Strona główna

Prof. Wojciech Cellary przewodniczącym Zespołu Ekspertów NCBR


Prof. Wojciech Cellary został powołany przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w skład Zespołu Ekspertów ds. Programu INNOWACJE SPOŁECZNE. Program INNOWACJE SPOŁECZNE ma wspierać sektor nauki, otoczenie gospodarcze oraz sektor organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Zespół Ekspertów został powołany na okres od 29 maja do 31 grudnia 2014 r., a prof. Cellaremu powierzono funkcję przewodniczącego Zespołu.