Poznań, 23.09.2016 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja
nad rozprawą doktorską

Mgr. Bartosza Perkowskiego

na temat: „Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami
                                   w telekomunikacyjnej sieci społecznej”

 

odbędzie się 4 października 2016 roku o godz. 13:00

w sali 236A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, II piętro).

 

Promotor:                    Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

                                      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                      Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                      Katedra Informatyki Ekonomicznej

Promotor 

pomocniczy:                Dr Agata Filipowska

                                      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                      Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                      Katedra Informatyki Ekonomicznej


Recenzenci:                Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, prof. zw. UE

                                      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                                      Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

                                      Instytut Informatyki Ekonomicznej

 

                                       Dr hab. Michał Goliński, prof. SGH

                                       Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                                       Kolegium Analiz Ekonomicznych

                                       Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

 

                                              

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane
na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP