Poznań, 20.03.2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską


Mgr. inż. Dariusza Walczaka


na temat: Semantyczne porównywanie opisów projektów miejskich
w budżetach partycypacyjnych

 

odbędzie się 2 kwietnia 2019 roku o godz. 12:00

w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Budynek Główny, II piętro).

 

Promotor:   prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

                     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                     Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                     Katedra Informatyki Ekonomicznej


Promotor pomocniczy:

                    dr Agata Filipowska

                    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                    Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                    Katedra Informatyki Ekonomicznej

Recenzenci:              

                   dr hab. Helena Dudycz, prof. nadzw. UEW

                   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                   Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

                   Instytut Informatyki Ekonomicznej

 

                   dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. nadzw. UEK

                   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

                   Wydział Informatyki i Komunikacji

                   Instytut Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP