Poznań, 8.06.2018 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską


Mgr. Kamila Wilaka


na temat: Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych

 

odbędzie się 20 czerwca 2018 roku o godz. 12:30

w sali 114 B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Budynek B, I piętro).

 

Promotor:        dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

                          Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                          Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                          Katedra Statystyki

 

 

Recenzenci:   prof. dr hab. Ryszard Doman, prof. zw. UAM

                         Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                         Wydział Matematyki i Informatyki

                         Pracownia Ekonometrii Finansowej

                                      

                         dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. nadzw. UEW

                         Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                         Wydział Nauk Ekonomicznych

                         Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP