Poznań, 20.05.2016 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja
nad rozprawą doktorską


Mgra Macieja Beręsewicza


na temat: „Internet data sources for real estate market statistics”

 

odbędzie się 8 czerwca 2016 roku o godz. 9:00

w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, II piętro).

 

Promotor:                  dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

                                   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                   Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                   Katedra Statystyki

 

Promotor                    dr Marcin Szymkowiak
pomocniczy:              Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                   Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                   Katedra Statystyki

 

Recenzenci:             prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder,
                                   prof. zw. UG

                                   Uniwersytet Gdański

                                   Wydział Zarządzania

                                   Katedra Statystyki

 

                                   prof. Risto Lehtonen

                                   Uniwersytet w Helsinkach

                                   Finlandia

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane
na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw.UEP