Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Mgr Moniki Osińskiej

na temat: „Pomiar i ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego województw w Polsce

odbędzie  się   9  października   2014  roku   o    godz.  15:00

w sali 236 A  Uniwersytetu Ekonomicznego  w  Poznaniu

przy  al. Niepodległości 10,  (Gmach Główny,  II piętro).


Promotor:      Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

                        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                        Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                        Katedra Ekonometrii

Recenzenci:   Prof. dr hab. Danuta Strahl
                         Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Ekonomii,

                         Zarządzania i Turystyki

                         Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                         Dr hab. Józef Rogowski, prof. nadzw. UB
                         Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania

                         Uniwersytet w Białymstoku
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

Dziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP