Prof. Wojciech Cellary był głównym organizatorem spotkania z przedstawicielami Związku Banków Polskich, które odbyło się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP. Ze strony Związku Banków Polskich uczestniczyli w nim członkowie Prezydiów: Rady Bankowości Elektronicznej, Rady Wydawców Kart Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych oraz Forum Technologii Bankowych. Ze strony UEP uczestniczyli w nim rektor i prorektorzy oraz samodzielni pracownicy UEP zajmujący się problematyką finansów. Łącznie w spotkaniu urzędniczyło około 70 osób. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy, w szczególności przy pozyskiwaniu środków na badania naukowe, w świetle nowej perspektywy budżetowej przez zawiązanie aliansu UEP ze Związkiem Banków Polskich. W trakcie spotkania prof. Wojciech Cellary wygłosił prezentację pt. „Mariaż technologii i finansów – dopasowanie badań i kształcenia kadr do potrzeb praktyki w gospodarce opartej na innowacyjności”, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, przedstawił prezentację pt. „Badania naukowe na UEP w obszarze systemów multimedialnych”, a dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, przedstawił prezentację pt. „Płatności w Internecie Rzeczy”. W dalszej części spotkania prof. W. Cellary wygłosił wprowadzenie do dyskusji pt. „Możliwe formy współpracy UEP z sektorem bankowym”, a następnie moderował ją.