Nowatorski i interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy doceniła kapituła Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznając w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunkowi AIR Certyfikat Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” oraz za najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w tej edycji konkursu. Wręczenie Certyfikatów i okolicznościowych statuetek odbyło się w dniu 13 kwietnia 2017 w Warszawie w Pałacu Tyszkiewiczów podczas uroczystej Gali Finałowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali: prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP - Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP – koordynator kierunku AIR.

UEP otrzymał również prawo używania we wszelkich materiałach promocyjnych logo Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”.
Międzyuczelniany kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy AIR został uruchomiony w roku akademickim 2015/2016 w formie interdyscyplinarnych studiów stacjonarnych II stopnia. Jest prowadzony przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Współautorem programu i koordynatorem kierunku z ramienia UEP jest dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, pracownik Katedry Technologii Informacyjnych.

Celem kierunku AIR jest wykształcenie specjalistów w zakresie Internetu rzeczy, swobodnie poruszających się w obszarach informatyki i fizyki oraz informatyki i ekonomii. Zachowano przez to interdyscyplinarność kierunku, a jednocześnie dopasowano zakres przedmiotów do rosnących możliwości technologicznych oraz trendów w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce biznesowej.

Absolwenci AIR, oprócz umiejętności czysto technicznych, dodatkowo rozumieją podstawy fizyczne działania danej technologii i potrafią odnieść jej możliwości do aktualnych wymagań rynku.

Przedmioty wykładane na kierunku AIR obejmują między innymi: szeroko rozumiane programowanie, od języka C/C++ i Java po zarządzanie bazami danych i stronami WWW, elektronikę cyfrową i mikroelektronikę wraz z systemami mikroprocesorowymi, automatykę i domotykę, połączoną z fizyką sensorów, fizykę przetwarzania dźwięku i obrazu, programowanie CAD/CAM oraz druk 3D, aplikacje i systemy multimedialne (poszerzona i wirtualna rzeczywistość), Internet Rzeczy, interfejsy człowiek-maszyna, oraz styk nowych technologii i ekonomii: elektroniczny biznes, analizę projektów informatycznych, prawo autorskie i patentowe, analizę finansową i księgowość, a także prowadzenie małej firmy i pozyskiwanie funduszy na innowacje.