Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość ponownego przystąpienia do Szkolenia BHP (e-learning) realizowanego na portalu dydaktycznym eUEP (Moodle). 
Proszę o przystąpienie do zaliczenia ww. Szkolenia. 
Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UEP, a obecnie udostępnione Szkolenie jest ostatnim podejściem w roku akad. 2018/2019.