Dyżur Koordynatora ECTS
dr hab.
Michała Konopczyńskiego

w dniu 13.02.2018 r. (wtorek)

zostaje odwołany z powodu urlopu.

 


Od semestru letniego
dyżur Koordynatora ECTS odbywać się będzie:

poniedziałek, godz. 13.45 – 14.45.

 

 

 Poznań, dn. 12.02.2018 r.