W dciach od 15 do 30 czerwca prof. Wojciech Cellary odbył wizytę naukową w charakterze profesora wizytującego w Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance UNU-EGOV United Nations University (Guimaraes, Portugalia). Podczas swojego pobytu prof. Cellary wygłosił zaproszony referat na konferencji „A melhoria da qualidade e proximidade dos servicos publicos dos PALOP e Timor LESTE” pt. „Strategic Impact of Cloud Computing on Public Sector”. W konferencji uczestniczyło około pięćdziesięciu przedstawicieli sektora publicznego z krajów afrykańskich używających oficjalnie języka portugalskiego (PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) oraz Timoru Wschodniego. Po referacie odbyła się długa dyskusja. Ponadto prof. Wojciech Cellary wygłosił seminarium dla pracowników naukowych dwóch uczelni: United Nations University oraz University of Minho na temat przetwarzania w chmurze w administracji publicznej. Konsultował aktualne projekty badawcze prowadzone w Jednostce Operacyjnej UNU-EGOV związane z inteligentnymi miastami oraz usprawnianiem administracji publicznej dzięki jej informatyzacji. Przeprowadził indywidualne konsultacje dla młodych pracowników nauki przygotowujących prace doktorskie. Przedstawił również propozycje nowych kierunków badawczych, które Jednostka Operacyjna UNU-EGOV mogłaby rozwijać we współpracy z UEP w formie wspólnych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, agendy ONZ lub narodowe agencje zajmujące się elektroniczną administracją.