Strona główna

WYKŁADY OTWARTE 2014 ''Metody statystyczne i ich zastosowania''

    Kolejny wykład otwarty
Testowanie hipotez o strukturze macierzy kowariancyjnej 
   w dwupoziomowym modelu wielowymiarowym”

    dr Katarzyna Filipiak
    25 czerwca 2014 r.

Pliki do pobrania