Strona główna

Wykłady Otwarte: „ Metody statystyczne i ich zastosowania”

Cykl wykładów obejmuje  nowoczesne metody  statystyki matematycznej wykorzystywane przy opracowywaniu

danych statystycznych.Pliki do pobrania