Od 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, corocznie odbywa się Ogólnopolskia Konferencja Naukowa, będąca kontynuacją Semiariów Naukowych Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, zapoczątkowanych w 2009 roku.

Konferencja jest zatytułowana: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” oraz dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej - koniecznie przeczytaj wspomnienie o Profesorze spisane przez profesora Smoluka