21.04
odbyła się  XIII Gala Victorii UEP. Osobowością roku został profesor Marian Matłoka.Gratulujemy!

29.04
dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał
oraz mgr Grzegorz Szwałek wzięli udział w webinarium poświęconym opcjom realnym: "ROS 2015: Opcje realne - teoria dla praktyki". Seminarium (druga edycja) zostało zorganizowane przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W seminarium wzięli udział przedstawiciele wiodących ośrodków w Polsce zajmujących się identyfikacją i wyceną opcji rzeczywistych. Dyskutowano zarówno o aspektach teoretycznych wyceny, jak i wyzwaniach, jakie niesie aplikacja tych rozważań w sytuacjach biznesowych. Pan mgr Szwałek wygłosił referat pt.  Opcje rzeczywiste i ryzyko projektu inwestycyjnego.

24.04.
dr Blanka Łęt
wzięła udział w V Ogólnopolskiej Konferencji: Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii. Pani doktor wygłosiła referat pt. Ropa vs rubel: analiza zależności pomiędzy notowaniami czarnego złota i rosyjskiej waluty. W ramach tej samej konferencji swój referat wygłosił również mgr Grzegorz Szwałek: Opcje rzeczywiste w wycenie projektów górniczych na wybranym przykładzie - analiza porównawcza. Sesji, na której referat wygłosił pan magister Szwałek, przewodniczył prof. Marian Matłoka.

15.04
w Koninie w odbył się kolejny Tematyczny Wykład Otwarty, zorganizowany w ramach umowy o patronacie podpisanej przez Dziekana WIGE z CKU ZS w Koninie oraz II LO w Koninie. Wykład pod tytułem „Inżynieria finansowa - nowoczesne podejście w finansach” poprowadził pan dr Marcin Bartkowiak
.