Wspólny artykuł pań: dr Katarzyny Świerczyńskiej i dr Agaty Kliber: "African Immigration to Europe. The Inequality and Social Cohesion Nexus" został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji: "Trends in Inequality: Social, Economic and Political Issues", która miała miejsce w dniach 2-4.11.2017 roku w Bolonii (Włochy).
16.11 odbył się pierwszy etap konkursu "Złota żaba"  (dla uczniów gimnazjów oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach) oraz "Złota żabka" (dla dla uczniów klas 6. i 7. szkół podstawowych). Członkiem komisji konkursowej  był - jak co roku - dr Marcin Bartkowiak.
Dnia 17.11 pani dr Karolina Siemaszkiewicz brała udział w szkoleniu "Innowacyjne metody pracy ze studentami cz 2".

W bieżącym miesiącu ukazały się następujące publikacje pracowników KMS:
Marian Matłoka: "Weighted Simpson type inequalities for h-convex functions", Journal of Nonlinear Sciences and Applications, 10 (2017), 5770-5780. IF 1,34, 35 pkt. MNSW.