26.02 - odbył się Financial Engineering Day, zorganizowany przez studentów z Koła Naukowego Inżynierii Finansowej, pod opieką dra Marcina Bartkowiaka.
13.03 - studenci z Koła Naukowego Inżynierii Finansowej (pod opieką dra Marcina Bartkowiaka)  reprezentowali specjalność Inżynieria Finansowa na Dniu Kandydata.
19.03 - odbył się II etap konkursów "Złota Żaba" i "Złota Żabka", którym patronuje Katedra Matematyki Stosowanej.
23.03 -  pracownicy Katedry Matematyki Stosowanej (dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, dr Marcin Bartkowiak, dr Blanka Łęt, dr Agata Kliber i dr Aleksandra Rutkowska) wzięli udział w seminarium szkoleniowym "MATLAB w zarządzaniu ryzykiem". Seminarium zostało zorganizowane przez panią dr Aleksandrę Rutkowską z Katedry Matematyki Stosowanej, w związku z planowanym zakupem oprogramowania przez naszą uczelnię. Seminarium odbyło się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych, a poprowadzili je: pan Remigiusz Lipiec, inżynier aplikacji oraz pani Jadwiga Horoszkiewicz-Kurnyta.
30.03 - Katedra Matematyki Stosowanej jako członek konsorcjum wraz z Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja), University College London (Wielka Brytania),Fondazione Istituto Per L'interscambio Scientifico (Włochy), Greek Research And Technology Network S.A. (Grecja), Banking Science Ltd (Wielka Brytania) złożyła wniosek w ramach programu H2020-EINFRA-2016-2017 o sfinansowanie projektu: REGION - Monitoring Regional Economic Growth by combining electronic Infrastructures, Open data, models and Network visualization methods.