W dniach: 6-7.10.2015 pani dr Aleksandra Rutkowska brała udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej: "PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW 2015. Determinanty, kryteria, mierniki. Weryfikacja teorii ekonomicznych poprzez empirię". Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki (Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Pani dr Rutkowska wygłosiła referat pt.: "Individual investors’ risk aversion and regret– empirical study".

Decyzją Rektora z dn. 13.10.2015, pan prof. Marian Matłoka otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia "za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych". Natomiast "za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za wzorową realizację zadania zajęcia dodatkowe z matematyki dla studentów UEP w projekcie Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu" pan profesor otrzymał Nagrodę Indywidualną III stopnia.

W dniach 13-14.10.2015 w Pradze odbyła się 15 międzynarodowa konferencja pt. "Internationsl Conference on Finance and Banking". W trakcie konferencji pan dr Piotr Pluciennik (UAM) zaprezentował współautorski artykuł z panią dr Agatą Kliber (UEP) pt. "Vulnerability of the Czech and Slovak Economies to the Transmission of the Crises –The Case of the Hungarian and Greek Turmoil"