W dniach  5-8.09.2016 pan dr Marcin Bartkowiak uczestniczył w międzynarodowej konfernecji: The 3rd European Actuarial Journal (EAJ) Conference, organizowanej w Lyonie (Francja). W jej trakcie wygłosił wystąpienie pt.: "Modelling Mortality Rate".

W dniach 7-9.09.2016 pani dr Blanka Łęt brała udział w konferencji: Rynek krajowy - skuteczne inwestowanie organizowanej w Międzyzdrojach. W jej trakcie wygłosiła wystąpienie pt. "Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych ".

W dniach 12-14.09.2016 pani dr Aleksandra Rutkowska i pan dr Marcin Bartkowiak brali udział w międzynarodowej konferencji: 8th International Conference on Soft Methods in Probability and Statistics, organizowanej przez Sapienza - Uniwersytet Rzymski. W trakcie konferencji wygłosili współautorskie wystąpienie pt. "Black-Litterman model with multiple experts' linguistic views".

W dniu 20.09.2016 pani dr Aleksandra Rutkowska brała udział w V Seminarium Polsko-Ukraińskim w Zielonej Górze, w trakcie którego wygłosiła referat pt. "Zastosowanie zbiorów rozmytych w badaniach społecznych".

W dniach 27-28.09.2016 pracownicy Katedry Matematyki stosowanej, panie: prof. Elżbieta Rychłowska-Musiał, dr Agata Kliber, dr Blanka Łęt i dr Aleksandra Rutkowska uczestniczyły w międzynarodowej konferencji Wroclaw Conference in Finance (WROFIN), odbywającej się we Wrocławiu. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Pani prof. Rychłowska-Musiał wygłosiła wystąpienie pt. "Value creation in a firm through coopetition. A real options games approach", pani dr Kliber: "Not as black as is painted? Influence of sCDS market on domestic financial markets before and after the ban on naked sCDS trade", pani dr Łęt: "World Natural Gas Markets: Characteristics, Basic Properties and Linkages of Natural Gas Prices", a pani dr Rutkowska: "The influence of investor sentiment on stock price fluctuations – the INI index analysis". Dodatkowo, panie: prof. Rychłowska-Musiał, dr Kliber i dr Rutkowska pełniły funkcje dyskutantów w trakcie sesji: Corporate Finance (prof. Rychłowska-Musiał), Financial Markets (dr Rutkowska) oraz Risk (dr Kliber).