Aktualności

Pan Kamil Wilak uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych

29.06.2018 r.

Z radością informujemy, że 20.06.2018 r. p. mgr Kamil Wilak obronił rozprawę doktorską „Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych

Promotor: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP. Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Doman, prof. zw. UAM; dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. nadzw. UEW.

Rada Wydziału IiGE UEP 29.06.2018 r. nadała p. mgr. Kamilowi Wilakowi stopień naukowy doktora, zaś pracę doktorską uznała za wyróżniającą.

Serdecznie gratulujemy!