Seminaria naukowe Katedry Statystyki odbywają się w środy, o godz. 15:30 w sali 8C/423 C w budynku przy ulicy Towarowej.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań, prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. nadzw. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).
Serdecznie zapraszamy!


Data Referent Tytuł wystąpienia 
 2016.10.26 mgr Łukasz Wawrowski
 Estymacja ubóstwa na poziomie lokalnym
 2016.11.16 dr Hanna Wdowicka  Analiza wieku zaprzestania aktywności zawodowej z wykorzystaniem statystyki małych obszarów
 2016.11.23 mgr Łukasz Wawrowski  Estymacja pośrednia ubóstwa na poziomie lokalnym - seminarium międzykatedralne
 2016.11.30 mgr Wojciech Łukaszonek Korelacje kanoniczne i współrzędne dyskryminacyjne dla danych podwójnie wielowymiarowych.
 2016.12.07 mgr Kamil Wilak Estymacja bezrobocia biernego i pozornego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych
 2017.01.18 mgr Michał Pietrzak Źródła danych o wykształceniu osób niepełnosprawnych
 2017.01.25 dr Tomasz Klimanek Niepełnosprawność w NSP 2002 I 2011 w świetle estymacji pośredniej
 2017.01.27 prof. Risto Lehtonen
 dr Maciej Beręsewicz
 Calibration methods for domain and small area estimation
 Methods for dealing with selectivity of big data sources 
 2017.03.01 mgr Łukasz Wawrowski Jakość zmiennych dochodowych w badaniu EU-SILC
 2017.03.08 dr Marcin Szymkowiak Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych
 2017.04.05 mgr Kamil Wilak Estymacja bezrobocia biernego i pozornego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych
 2017.04.12 dr Maciej Beręsewicz Estimation based on modern prediction techniques
 2017.04.19 dr Hanna Wdowicka Indeksy agregatowe w analizie aktywności patentowej i publikacyjnej w zakresie opakowań aktywnych i inteligentnych
 2017.04.26 mgr Michał Pietrzak  Charakterystyka wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie dostępnych źródeł danych dla Polski
 2017.05.17 dr Tomasz Klimanek Application of log-linear models in producing small area estimates of unemployment in Poland
 2017.06.07 mgr Kamil Wilak Strukturalne modele szeregów czasowych ze skointegrowanym trendem