Data Referent Tytuł wystąpienia 
   Semestr zimowy
2017.10.20mgr Kamil Wilak

dr Maciej Beręsewicz
 
 - Estymacja bezrobocia biernego i pozornego z wykorzystaniem strukturalnych modeli
    szeregów czasowych 
 - Jak pozyskać dostęp do danych z badań reprezentacyjnych koordynowanych przez
    Eurostat
2017.10.27 dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw. UEPPrezentacja wyników projektu NCN OPUS 6: Estymacja pośrednia w zakresie badania niepełnosprawności na podstawie NSP 2011
2017.11.17 dr Hanna WdowickaSąsiedztwo jednostek administracyjnych w ujęciu fizycznym i społeczno-ekonomicznym oraz jego konsekwencje
2017.11.24dr Maciej BeręsewiczDisentangling Bias in Internet data sources
2017.12.01dr Łukasz Wawrowski Area level models in poverty and income estimation
2017.12.15mgr Michał Pietrzak
Koncepcja rozprawy doktorskiej 
2018.01.12dr Wojciech RoszkaSynthetic data generation for small area estimation
2018.01.26SKN EstymatorTowards real time job vacancy statistics: an assessment of representativeness of online sources
   Semestr letni
2018.03.01dr Maciej Beręsewicz Correlates of selectivity in Internet data sources for real estate market
2018.03.08dr Łukasz Wawrowski Outlier detection and temporal modeling of poverty rate at powiats level in Poland
2018.03.22dr Maciej Beręsewicz
mgr Tomasz Hinc
Approximate Nearest Neighbours Imputation
2018.04.09Sören Pannier, M.Sc.

dr Maciej Beręsewicz
Ann-Kristin Kreutzmann, M.Sc.
dr Wojciech Roszka
 - Data-driven transformation in small area estimation + Estimating linear and non-linear
    indicators with the R-package emdi
 - Big Data Surveys
 - Measurement of Wealth when the Sample Size is Small
 - Microsimulations for SA
2018.04.12mgr Michał PietrzakAktywność ekonomiczna osób z niepełnosprawnością prawną na lokalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006-2011
2018.04.19dr Robert Pater (WSIiZ w Rzeszowie)Gromadzenie i analiza internetowych ofert pracy
2018.04.20prof. dr. Ralf Münnich
dr Marcin Szymkowiak
 - A new approach to calibration estimation for modern censuses
 - Disability in Poland in the light of SPREE estimation
2018.05.10mgr Karolina ParadyszWykorzystanie estymatorów klasy SMO z uwzględnieniem benchmarkingu w badaniu nad niepełnosprawnością
2018.05.17mgr Tomasz JózefowskiProces estymacji pośredniej wybranych charakterystyk rynku pracy w kontekście funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
2018.06.14dr Tomasz Klimanek
mgr Kamil Wilak

- Wykorzystanie estymacji typu SPREE w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
- Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli
   szeregów czasowych