Mgr Łukasz Wawrowski, doktorant w Katedrze Statystyki, otrzymał nagrodę im. Profesora Kazimierza Zająca dla najlepszego plakatu podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", która odbyła się w dniach 12-15 Maja 2015 roku w Zakopanem. Mgr Łukasz Wawrowski przedstawił plakat pt. "Przestrzenny model Faya-Herriota w estymacji ubóstwa".