Projekty: „Klasy Akademickie” oraz „Klasy Patronackie” mają na celu przybliżenie młodzieży licealnej problemów funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, dysponującej nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi oraz precyzyjnymi narzędziami statystyczno-ekonometrycznymi analizy ekonomicznej. Współpraca pomiędzy WIGE a szkołami ponadgimnazjalnymi ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań, doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie przyszłych studentów do działalności w uczelnianych kołach naukowych.


            W roku akademickim 2017/18 Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prowadził klasy akademickie w następujących szkołach:


·        I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

·        I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie,

·        Liceum i Gimnazjum im. S. Staszica w Pleszewie

·        VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu,

·        VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na zasadzie dobrowolnego udziału uczniów w zajęciach na UEP)

·        Publicznym LO im. R. Strzałkowskiego

·        I LO w Swarzędzu

 

Ponadto w roku akademickim 2017/18 WIGE współpracowało w ramach programu dydaktycznego Klasa Patronacka z następującymi szkołami:


·        Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie,

·        II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Koninie,

·        Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
w Koninie,

·        Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Słupcy,

·        Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,

·        Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

            Pełnomocnikiem Dziekana WIGE UEP ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi jest dr Przemysław Garsztka.