Spotkanie informacyjne z Władzami Wydziału odbędzie się 17 marca 2019 roku (niedziela) o godz. 10:00 w sali 218 C (podczas ćwiczeń z Mikroekonomii).

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 8.02.2019 r.

1. W roku akademickim 2019/2020 na studiach niestacjonarnych zaocznych I stopnia może zostać uruchomiona jedna z następujących specjalności:

  - analityka gospodarcza

  - informatyka w gospodarce i administracji

 

2. O uruchomieniu specjalności decydować będzie jej wskazanie przez większość studentów.

 

3. W przypadku równiej liczby głosów decyzję o uruchomieniu specjalności podejmie Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 

4. Studenci, którzy w ustalonym terminie nie złożą deklaracji, zostaną obligatoryjnie skierowani na specjalność wskazaną przez Dziekana.


Wyboru specjalności należy dokonać  do dnia 30 marca 2019 r.

 

Druk wyboru specjalności


Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP

 

 

Poznań, 14.03.2019 r.