Zapisu na seminarium licencjackie należy dokonać 

w Katedrze wybranego Promotora w dniach: 


02.03.2019 r. – 16.03.2019 r.DRUK - skierowanie na seminarium dyplomowe


Liczba uczestników seminarium nie może wynosić więcej niż 12 osób.


Decyzję o zapisie na seminarium podejmuje kierownik seminarium (promotor).


Dziekan dokonuje formalnego przydziału na seminaria na podstawie złożonych kart skierowań, wypełnionych i podpisanych przez kierownika seminarium i studenta. Równocześnie informuję, że każdy student ma prawo wybrać jedno dowolne seminarium otwarte na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Listę seminariów licencjackich zatwierdzonych przez Radę Wydziału IGE podaję poniżej wraz z informacją o ich tematyce i stosowanych przez promotora kryteriach przyjęć.


Wykaz przyjętych seminarzystów będzie udostępniony na stronie internetowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

 

Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP

 

Poznań, dnia 28.02.2019 r.


Seminarium dyplomowe

Do uruchomienia w sem. zimowym w roku akad. 2019/2020

na studiach niestacjonarnych zaocznych I stopnia, kierunek: Informatyka i ekonometria.

 

Katedra Badań Operacyjnych(bud. B, pok. 306)

Dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP

                                                                marcin.anholcer@ue.poznan.pl

Zastosowania badań operacyjnych w ekonomii i zarządzaniu      

Dr hab. Jerzy Marcinkowski                   j.marcinkowski@ue.poznan.pl

Optymalizacja decyzji biznesowych

Dr hab. Justyna Rój                                       justyna.roj@ue.poznan.pl

Finanse w ochronie zdrowia  

Dr Helena Gaspars-Wieloch       helena.gaspars@ue.poznan.pl

Wielokryterialne wspomaganie decyzji
Dr Jacek Kowalewski                        jacek.kowalewski@ue.poznan.pl

Symulacyjne modele przedsiębiorstw

Dr Waldemar Stronka             waldemar.stronka@ue.poznan.pl

Optymalizacja procesów biznesowych                                                      

Dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz 

                                                        aleksandra.wojcicka@ue.poznan.pl

Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw           

                                 

 

Katedra Ekonometrii (bud. CEUE, pok. 4.23)

Dr Anna Łozowicka                             anna.lozowicka@ue.poznan.pl

Metody ilościowe w badaniu efektywności działania obiektów społeczno-gospodarczych

Dr Sergiusz Herman                          sergiusz.herman@ue.poznan.pl

Metody analizy wielowymiarowej na rynku kapitałowym

 

 

Katedra Informatyki Ekonomicznej (bud. CEUE, pok. 3.29)

Dr Piotr Stolarski                                  piotr.stolarski@ue.poznan.pl

Innowacyjne technologie w finansach    

 

 

Katedra Matematyki Stosowanej (bud. CEUE, pok. 4.23)

Dr Marcin Bartkowiak                  marcin.bartkowiak@ue.poznan.pl

Metody ilościowe w finansach

Dr Aleksandra Rutkowska     aleksandra.rutkowska@ue.poznan.pl

Metody miękkich technik obliczeniowych na rynku finansowym

 

 

Katedra Statystyki (bud. CEUE, pok. 4.23)

Dr Wojciech Roszka                       wojciech.roszka@ue.poznan.pl

Aplikacje metod statystycznej integracji danych

Dr Marcin Szymkowiak  m.szymkowiak@ue.poznan.pl

Metody statystyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych