Wydział Towaroznawstwa

Dziekanat WTSprawy studiów stacjonarnych na kierunku Towaroznawstwo (inżynierskie i po-inżynierskie)

pok. 118 A (Gmach Główny, al. Niepodległości 10)


Emilia Konatkiewicz, tel. 61 856 92 17

emilia.konatkiewicz@ue.poznan.pl

(I stopień: 3 rok, II stopień: 2 rok)


Grażyna Rutkowska, tel. 61 856 92 15

grazyna.rutkowska@ue.poznan.pl

(I stopień: 1,2,4 rok, II stopień: 1 rok)


Sprawy studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji (inżynierskie i po-inżynierskie)

pok. 118 A (Gmach Główny, al. Niepodległości 10)


Emilia Konatkiewicz, tel. 61 856 92 17

emilia.konatkiewicz@ue.poznan.pl

(I stopień: 1,2,3 rok, II stopień: 1 rok)


Grażyna Rutkowska, tel. 61 856 92 15

grazyna.rutkowska@ue.poznan.pl

(I stopień: 4 rok,II stopień: 2 rok)


Sprawy studiów stacjonarnych na kierunku Towaroznawstwo (po-licencjackie) oraz studiów niestacjonarnych

pok. 118 A (Gmach Główny, al. Niepodległości 10)


Marta Kliponis-Kulczycka, Grażyna Rutkowska tel. 61 856 92 15

(I stopień: 2 rok - po-licencjackie; I stopień: 2 rok; II stopień: 1,2 rok - niestacjonarne)


Sprawy studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

pok. 118 A (Gmach Główny, al. Niepodległości 10)


Marta Kliponis-Kulczycka, Emilia Konatkiewicz tel. 61 856 92 17

(I stopień: 1,2 rok; II stopień: 1,2 rok)


Zakres prac dziekanatu - sprawy studenckie:
  • administracyjna obsługa spraw studenckich: obsługa spraw studentów poszczególnych lat studiów; wystawianie zaświadczeń studenckich; opracowanie kart Indywidualnych Ścieżek Studiów; prowadzenie dokumentacji studiów, przygotowanie dokumentacji i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich; przygotowanie dokumentacji oraz organizacja obron dyplomowych, magisterskich i podyplomowych; raportowanie i przygotowywanie sprawozdań;

Godziny przyjęć w okresie letnim (lipiec - wrzesień):

poniedziałek: 10.00 - 11.00

wtorek: 10.00 - 11.00

środa: 10.00 -11.00  

czwartek: 10.00 - 11.00 

piątki:10.00 - 11.00 (16 sierpnia br. Dziekanat jest nieczynny)