Aktualności

Design i Komercjalizacja Produktu

Nowa specjalność na Wydziale Towaroznawstwa UEP - studia stacjonarne drugiego stopnia.
ISTOTA 
Design to pojemna i dynamiczna kategoria, wykraczająca daleko poza obszar stylu i estetyki. Jest sprzężeniem kreatywności z inżynieryjną dyscypliną, trzeźwą biznesową kalkulacją i społeczną wrażliwością. Design to skuteczne narzędzie doskonalenia wyrobów, usług i procesów, o czym przekonuje się coraz większa liczba przedsiębiorstw. 

WYZWANIE 
Dla studentów pragnących związać swoje plany zawodowe z nowoczesnym przemysłem bazującym na innowacjach i nowych technologiach, zmieniająca się rola i zadania designu kreuje nowe wymagania. By odnieść sukces należy zrozumieć rolę i miejsce designu w szerszym kontekście oraz wiedzieć, jak najlepiej wykorzystać jego prawdziwy potencjał. 

WARTOŚĆ 
Prowadzenie specjalności przez Katedrę Marketingu Produktu UEP stanowi gwarancję kompleksowego spojrzenia na problematykę zarządzania produktem i jego komercjalizacji. Osadzenie jej w realiach towaroznawczych umożliwia technologiczno-jakościowe spojrzenie na produkt, jego strukturę i funkcjonalność. Tak głębokie zrozumienie produktu przekłada się na przewagę konkurencyjną absolwenta na rynku pracy. 

PRZEDMIOTY 
W ramach specjalności prowadzone będą takie przedmioty jak:
  • Konsumencka ocena produktu
  • Ekonomia menedżerska
  • Zarządzanie innowacjami
  • Towaroznawstwo wyrobów
  • Bezpieczeństwo i jakość produktów
  • Projektowanie produktu
KONTAKT 
dr inż. Katarzyna Sempruch
katarzyna.sempruch@ue.poznan.pl