OPIS SPECJALNOŚCI

 

Wiedza, która jest niezbędna do zarządzania produktem i marką, a także przedsiębiorstwem zdobyta na I° studiów Menedżer Produktu bądź innych, uzupełniana jest w szerokim wymiarze o aspekty praktyczne związane z badaniami marketingowymi produktu i marki, strategią rozwoju przedsiębiorstwa, implementacją strategii marketingowej, rolą i miejscem opakowania w strategii marketingowej, komercjalizacją produktu czy kreowaniem marki. W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. Dopełnia ona w istotnym stopniu dotychczas zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności o te elementy, które są niezbędne do podjęcia pracy w pionach marketingowych, sprzedażowych, handlowych i usługowych.

Menedżer produktu posiada interdyscyplinarną wiedzę, dzięki solidnym podstawom towaroznawczym i szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu produktem w każdym etapie jego cyklu życia. W szczególności w jego tworzeniu i komercjalizacji, wprowadzaniu na rynek, pozycjonowaniu oraz budowaniu strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa, a także strategii instrumentalnych. Kształcenie na drugim stopniu tej specjalności przyczynia się niewątpliwie do podniesienia umiejętności analizy, prognozowania oraz oceny procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem i jego wyposażeniem w podmiocie gospodarczym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu.

 

TEMATYCZNE OBSZARY KSZTAŁCENIA (Profil absolwenta)

Program studiów opiera się blokach tematycznych:

  • Informacyjne podstawy decyzji menedżera produktu – wybrane przedmioty: badania marketingowe i rynkowe, informacyjne podstawy decyzji marketingowych,
  • Zarządzanie portfelem produktów w przedsiębiorstwie – wybrane przedmioty: zarządzanie produktem, zarządzanie marką, badania jakościowe produktu, opakowanie w strategii marketingowej, zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa, zintegrowana komunikacja marketingowa.
  • Komercjalizacja produktów – wybrane przedmioty: badania marketingowe produktu i marki, zarządzanie kategorią produktu, projektowanie nowych produktów, biznes plan
  • Badania jakości produktów żywnościowych i przemysłowych -  wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo przemysłowe, ekonomiczne aspekty jakości, przechowalnictwo

Asolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

·         marketingu strategicznego

·         zarządzania produktem i marką,

·         zarządzania opakowaniem,

·         prowadzenia badań marketingowych produktu i marki,

·         przygotowania planu marketingowego,

·         tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),

·         badania zachowań uczestników rynku,

·         komunikacji marketingowej,

·         oceny jakości produktu.

·         towaroznawczych aspektów rozwoju i zarządzania produktem

 

POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI MENEDŻER PRODUKTÓW:

 

•      Działy/komórki marketingu, sprzedaży, komunikacji rynkowej

•      Działy/komórki projektowe, badawcze, rozwoju produktu, komercjalizacji produktu…

•      Działy/komórki kontroli jakości wyrobów

•      Ośrodki badawczo – rozwojowe, centra rozwoju technologii, parki technologiczne

•      Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)

•      Agencje konsultingowo – doradcze