Uczymy już od 35 001 dni
Monografie

Towaroznawcza ocena opakowań żywności stosowanych w technice mikrofalowej

Krzysztof Melski,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2012

Tematem opracowania jest oddziaływanie mikrofal z materią zachodzące w obszarze produktów spożywczych i ich opakowań, analizowane w aspekcie wpływu na jakość produktu finalnego – gotowego do spożycia posiłku. W przypadku większości produktów przeznaczonych do ogrzewania mikrofalowego kontakt materiału opakowaniowego z produktem zachodzi także podczas ogrzewania, a coraz częściej także w trakcie spożycia posiłku, kiedy to opakowanie pełni rolę naczynia. Zjawiska zachodzące na styku dwóch odmiennych pod względem właściwości fizycznych i chemicznych faz mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na wybrane cechy obu ośrodków, a wiec także na jakość ogrzewanego produktu, w szczególności jego bezpieczeństwo dla konsumenta. W powszechnie panującej w środowisku naukowców zajmujących się technologią żywności oraz opakowaniami opinii, oddziaływanie promieniowania mikrofalowego z produktami spożywczymi i ich opakowaniami generuje efekty analogiczne do występujących w trakcie ogrzewania konwencjonalnego prowadzonego w porównywalnych warunkach temperaturowych. Weryfikacja, przynajmniej częściowa, tej opinii była, w zamyśle Autora, celem jej opracowana.

Monografia napisana została w klasycznym układzie, na który składają 182 strony zawierające: wstęp, pięć rozdziałów zasadniczych, podsumowanie, aneks oraz bibliografię.


Książka w księgarni UEP