Studia I stopnia

Opis specjalności

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Program nauczania z zakresu towaroznawstwa obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość. Ponadto studenci są zapoznawani z metodami oceny jakości produktów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. 


Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności KJPP jest przygotowanie specjalistów z zakresu oceny jakości wyrobów przemysłowych. Realizowany program nauczania pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy o szerokiej gamie wyrobów przemysłowych, a także metodach ich oceny. Szczególny nacisk jest kładziony na umiejętność doboru odpowiedniej procedury badawczej. Jednocześnie kształtuje się umiejętności oceny procesów produkcyjnych i sposobów ich prowadzenia na jakość końcowego produktu. W szczególności absolwenci są przygotowani do prac w zakresie:

 • oceny jakości wyrobów przemysłowych na poszczególnych etapach ich cyklu życia,
 • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, w tym samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów,
 • doradztwa w zakresie obrotu towarami z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji i uwzględnieniem aktualnych trendów w dziedzinie logistyki.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Towaroznawstwo – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów przemysłowych, towaroznawstwo opakowań, automatyczna identyfikacja towarów, przechowalnictwo,
 • Kształtowanie jakości – wybrane przedmioty: zarządzanie jakością, sterowanie jakością w laboratoriach badawczych.

Profil absolwenta

Miejsca potencjalnego zatrudnienia absolwenta:

 • działy zaopatrzenia i produkcyjne przedsiębiorstw,
 • działy badawczo rozwojowe przedsiębiorstw,
 • działy kontroli jakości i certyfikacji wyrobów,
 • działy logistyki i firmy spedycyjne,
 • laboratoria badawcze,
 • jednostki handlowe,
 • instytucje państwowe i administracyjne.

Opinie absolwentów

Weronika Łącka 
Studia na specjalności pozwoliły mi na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy na temat produktów oferowanych przez różne gałęzie współczesnego przemysłu. Daje to możliwość ubiegania się o pracę w ciekawych firmach i to nie tylko w działach jakości czy laboratorium, ale również w ochronie środowiska, zakupach czy zarządzaniu produkcją. 


Studia I stopnia

Opis specjalności

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych oraz instytucjach państwowych i administracyjnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych aspektów kształtowania jakości produktów. Uzyskana wiedza umożliwia aktywne uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy cyklu życia wyrobu z uwzględnieniem projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji. Absolwent dysponuje umiejętnościami współpracy z ludźmi oraz kierowania zespołami w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.


Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do projektowania i oceny jakości wyrobów przemysłowych. Realizowany program nauczania pozwala na zdobycie dogłębnej wiedzy o wybranych grupach wyrobów oraz metodach ich oceny. Absolwent jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań zarówno w ocenie wyrobów, jak i metodach ich wytwarzania.
W szczególności absolwenci są przygotowani do prac w zakresie:

 • projektowania, oceny i ochrony jakości wyrobów przemysłowych na wszystkich etapach cyklu życia,
 • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych,
 • proponowania nowych metod badań wyrobów,
 • samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
 • doradztwa w obrocie towarami w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Towaroznawstwo – wybrane przedmioty: towaroznawstwo przemysłowe, towaroznawstwo spożywcze, towaroznawstwo wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków, nanomateriały, • Kształtowanie jakości – wybrane przedmioty: kompleksowe zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesem.

Profil absolwenta
Możliwości zatrudnienia: 

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • działy kontroli jakości i certyfikacji wyrobów,
 • jednostki doradcze i komórki organizacyjne związane z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością wyrobów,
 • laboratoria analityczne i jednostki kontrolno-pomiarowe,
 • instytucje państwowe i administracyjne.

Opinie absolwentów

Małgorzata Walendowska 
Studia na specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, która w połączeniu z solidnymi podstawami teoretycznymi obejmującymi wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, pozwala na elastyczne wykorzystanie umiejętności w różnorodnych działach gospodarki.