Ekonomia (20h)
Towaroznawstwo Przemysłowe (20h)
Seminarium (15h)