Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry


Prowadzone przedmioty przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw:
 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podatki i system podatkowy
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie
 • Inwestowanie na rynku papierów wartościowych
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • Modelowanie finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw i instytucji
 • Corporate finance and business analysis
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
 • Instrumenty finansowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Finansowanie inwestycji wysokiego ryzyka
 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • Finansowanie portfela projektów
 • Finanse przedsiębiorstw i instytucji
 • Analiza finansowa procesu innowacyjnego
 • Analiza opłacalności projektu
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Corporate Finance
 • Unternehmensbesteuerung