Prowadzący
Imię i nazwisko: dr Piotr Stobiecki
E-mail: piotr.stobiecki@ue.poznan.pl

Sylabus do przedmiotu Strategie finansowe przedsiębiorstwa I