III edycja studiów podyplomowych Business Accounting

Głównym celem uruchomionych studiów podyplomowych Business Accounting jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. 

Treści programowe prezentowane są w języku angielskim.

Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 3 egzaminów: BA1, BA3, BA4 w procesie uzyskania certyfikatu CertBA – Certificate of Business Accounting
Warunkiem uzyskania certyfikatu CertBA jest przystąpienie do egzaminu BA2 (przygotowanie do egzaminu następuje w trakcie studiów podyplomowych).

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawową znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2019 r., 
a zakończą się w czerwcu 2020 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia przez słuchacza studiów podyplomowych jest:
  • uczestniczenie w zajęciach,
  • uzyskanie w terminie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów.
Koszt uczestnictwa: 5.900 zł

Więcej na stronie Centrum Edukacji Menedżerskiej:
[host_url]pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/centrum-edukacji-menedzerskiej,c1383/studia-podyplomowe,c4865/rachunkowosc-i-finanse,c12847/business-accounting,c9366/