II edycja studiów podyplomowych Business Accounting

Głównym celem uruchomionych studiów podyplomowych Business Accounting jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. 

Treści programowe prezentowane są w języku angielskim.

Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 3 egzaminów: BA1, BA3, BA4 w procesie uzyskania certyfikatu CertBA – Certificate of Business Accounting
Warunkiem uzyskania certyfikatu CertBA jest wniesienie odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA oraz przystąpienie do egzaminu BA2 (przygotowanie do egzaminu następuje w trakcie studiów podyplomowych).

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawową znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r., 
a zakończą się we wrześniu 2019 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia przez słuchacza studiów podyplomowych jest:
  • uczestniczenie w zajęciach,
  • uzyskanie w terminie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów,
  • złożenie w terminie pracy podyplomowej w formie projektu i jego krótka prezentacja.
Koszt uczestnictwa: 5.900 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):
20.10.2018r.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:
a) w dwóch ratach:
I rata: 20.10.2018r.; II rata: 31.03.2019r.

b) w czterech ratach:
I rata: 20.10.2018r.; II rata: 31.01.2019r.; III rata: 31.03.2019r.; IV rata 31.05.2019r.

Więcej informacji: sekretariat studiów podyplomowych Business Accounting: 
mgr Katarzyna Bachorska, tel. 61 854 38 62 lub e-mail katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl