WYKSZTAŁCENIE
 
2013   Doktorat z nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Praca doktorska: Słaba forma efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999 - 2009,
promotor: prof. dr hab. Jarosław Mielcarek

 
PUBLIKACJE NAUKOWE 

1.    Ciołek, M., 2015, Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji, CeDeWu, Warszawa.   

2.    Ciołek, M., 2014, Wykorzystanie metody Monte Carlo w procesie budżetowania wielkości finansowych projektów inwestycyjnych, [w:] Lelusz H. (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, str. 69-80.   

3.    Ciołek, M., 2010, Efektywność wykorzystania zasobów dostarczonych w Time-Driven ABC, [w:] Krawczyk W., Mielcarek J. (red.) Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 28/2010 Poznań, str. 77-84 
  
4.    Ciołek, M., 2010, Problem pozyskiwania danych w rachunkowości zarządczej, [w:] Micherda B. (red.) Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce Tom 1”, Kraków, str. 144-151.   

5.    Ciołek, M., 2010, Korekta funkcji pomiaru efektywności wykorzystania zasobów dostarczonych w Time-driven ABC, [w:] Nowak E., Nieplowicz M. (red.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wrocław, str. 72 - 82.   

6.    Ciołek, M., 2009, Wyznaczanie NPV metodą Monte Carlo, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Finanse 2009 – Teoria i praktyka, Finanse Przedsiębiorstw, Szczecin, str. 9 - 19   

7.    Ciołek, M., 2009, Analiza progu rentowności dla projektu Lockheed TriStar: Aplikacja metody Monte Carlo w szacowaniu wartości NPV, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 552, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, str. 63 - 77   

8.    Ciołek, M., 2009, Uwzględnianie ryzyka inwestycyjnego przy wyznaczaniu NPV metodą Monte Carlo, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, Tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, str. 456 – 467 
  
9.    Ciołek, M., 2007, Kursy walut a wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Krzemińska D. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 20, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań, str. 73 - 84  

PUBLIKACJE NAUKOWE W DRUKU

  1.    Ciołek, M., 2015, Coherent Market Hypothesis: Review of the Model and Implementation Study, International Review of Business Research Papers, vol. 11, no 2, Melbourne, Australia.
 
PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE
 
1.    Ciołek, M., 2011, Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach : praktyczny poradnik z przykładami – wydanie 2 poprawione, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.

2.    Ciołek, M., 2007, Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach : praktyczny poradnik z przykładami – wydanie 1, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
 • ogólna teoria rachunkowości
 • rachunek kosztów i zarządzanie kosztami
 • controlling i rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • rynek kapitałowy
 • rachunkowość a rynek kapitałowy
 • finanse behawioralne
 • ekonomia eksperymentalna
 
ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE
 
 • Kuchnia
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia ewolucyjna
 • Kognitywistyka
 • Kalenistyka
 • Dietetyka