dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP
(Zarządzanie)
  1. Zarządzanie działalnością operacyjną w przedsiębiorstwie.
  2. Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami.
  3. Analiza wykorzystania i gospodarowania zasobami organizacji.
  4. Przedsiębiorczość, innowacyjność i biznes rodzinny.
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP
(Zarządzanie)
  1. Strategia personalna przedsiębiorstwa.
  2. Zarządzanie wynikami pracy i ocena pracowników.
  3. Kompetencje i rozwój zawodowy.